Election Day

Yukon Inn Willow Room Whitehorse, Yukon, Canada